Dane kontaktowe

PHU Anna Brandt
ul. Brylantowa 10
78-100 Kołobrzeg


NIP 563-000-70-64

tel. kom. : +48 791 347 901
fax: +48 94 711 11 68

e-mail: abra@abra.kolobrzeg.pl

Lokalizacja

Regulamin

REGULAMIN POBYTU w DOMU GOŚCINNYM „ABRA”

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1.Dom Gościnny ABRA prowadzi całoroczną działalność w zakresie usług noclegowych oraz turystycznych.

2.Goście Domu Gościnnego korzystający z naszych usług zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

3.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

4.Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

5.Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierana jest w dniu przyjazdu.

6.W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Dom Gościnny ABRA nie zwraca opłaty za pobyt.

7.Goście zobowiązani są dokonać zameldowania niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Goście mają obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.

8.Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości.

9.Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim bez zgody właściciela, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10.Osoby nie zameldowane w naszym Domu Gościnnym mogą przebywać w pokoju Gości w godzinach 8:00 – 20:00.
Za zachowanie osób odwiedzających odpowiadają Goście, których osoby trzecie odwiedziły.

11.W Domu Gościnnym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.

12.Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych oraz furtki, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
Brama wjazdowa zamykana jest w trakcie trwania ciszy nocnej. Klucz do bramy znajduje się na parapecie przy oknie tuż obok drzwi wejściowych.
Za zgubienie każdego klucza opłata wynosi 50 PLN.

13.Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Gościnnego powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.

14.Odpowiedzialność Domu Gościnnego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy oraz innych wartościowych rzeczy jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

15.Na terenie Domu Gościnnego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palić można jedynie na zewnątrz budynku, w miejscach wyznaczonych. Kara za złamanie tego przepisu wynosi 300 PLN.

16.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

17.Prosimy o segregowanie butelek szklanych, plastiku oraz puszek. Pojemniki do składowania w/w rzeczy znajdują się odpowiednio w każdym aneksie kuchennym oraz na parterze budynku pod schodami.
Zabrania się wyrzucania w/w rzeczy do pojemników na śmieci!!!

18.W okresie zimowym prosimy o wietrzenie pokoi podczas Państwa obecności w nich, w przypadku pozostawienia otwartego okna podczas Państwa dłuższej nieobecności, upoważnia nas do jego zamkniecia.
Każdy z Gości zobowiązany jest przy wyjeździe do zakręcenia kaloryferów oraz pozostawiania zamkniętych okien w pokojach.

19.Recepcja wydaje tylko jeden klucz do pokoju.

20.Osoby naruszające w rażący sposób zasady regulaminu będą zmuszone do opuszczenia Domu Gościnnego bez zwrotu kosztów pobytu.

21.Regulamin Domu Gościnnego ABRA podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gości na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez właściciela.

Abra.Kolobrzeg.pl ©2016 Tanie noclegi w Kołobrzegu.
Dom gościnny Abra - czynny cały rok